WiFi

WIFI

Er is nu gezorgd voor een permanente goede WiFi in de sportzaal.
Hierdoor zijn de elektronische scoreborden 7x24 uur voorzien van een goed WiFi signaal.
Wel is het zaak, dat op je telefoon de WiFi verbinding Scyedam_EXT actief is.
Deze heeft hetzelfde wachtwoord als de WiFi verbinding Scyedam.
I.v.m. eerdere ervaringen is het verstandig om aan het begin van de avond de router te restarten.
Dit kan door op de overloop (tegenover de kantinedeur) de stekker gedurende 15 seconden uit het stopcontact te halen.

Met dank aan Gerard de Kloe, Ton Tromp en Peter Dröge.

Voor de bediening van de elektronische scoreborden kunt u de help functie in de NTTB app gebruiken.
Probleem blijft nog wel de opslagplaats van de borden.
Voorlopig bewaren duo 2 en 4 de borden thuis.

Advies is om eerst te oefenen bij een echte wedstrijd.
De speler, die niet hoeft te spelen en niet hoeft te tellen, kan dan met het bord meetellen.