PROTOCOL IVM CORONA
SPECIFIEK VOOR SPEELZALEN TTV SCYEDAM en NN ROTTERDAM

Basismaatregelen

De basismaatregelen zoals bij klachten thuisblijven en handen wassen blijven gelden.
Het is verplicht om de 1,5 meter (voor en na het sporten en als publiek) te handhaven.
Het is belangrijk iedereen de ruimte te blijven geven om afstand te kunnen houden.

Corona Toegangsbewijs (CTB)

Bij het betreden van een binnen locatie op een sportlocatie geldt dat een Corona Toegangsbewijs (CTB) verplicht is vanaf 18 jaar;
Dus ook tijdens jeugd trainingen en wedstrijden.
Dit geldt dus voor de volledige binnensport en ook voor kleedkamers, toiletten en kantine.

Dit geldt voor sporters en publiek:

Het gebruik van een mondkapje is niet verplicht op plaatsen waar er een CTB-check plaatsvindt zoals de sportkantines, kleedkamers en de binnensport locaties;

Voor mensen met een functie op of in de sportaccommodatie geldt de CTB-verplichting niet.
Dat betreft o.a. onderhoud professionals, trainers/coaches (ook van uitclubs), vrijwilligers en begeleiders van kinderen met een beperking;

Ouders en begeleiders die meerijden naar uitwedstrijden, moeten als publiek wel een CTB tonen.

Meer informatie is te vinden op Coronavirus en sport - NOCNSF.

Tot nu toe zijn we altijd pragmatisch omgegaan met het Corona beleid en ook nu gaan we daar mee verder.
Om te beginnen; de regels zijn de regels, daar houden we ons aan en we gaan niet in discussie met een vrijwilliger die uw naar uw CTB vraagt.

Iedereen is zelf verantwoordelijk om zijn CTB te laten controleren.

Voor een volledig overzicht kunt u het Protocol Verantwoord Sporten lezen of de website van de Rijksoverheid raadplegen.

Raadpleeg ook de relevante zaken vanuit Gemeente Schiedam

Maar vooral, gebruik je verstand, respecteer elkaars mening en word je aangesproken ga dan niet in discussie.