Medio 2022 is er nieuwe kleding aangeschaft.

Als lid kom je voor bruikleen van een Tafeltennis-tenue in aanmerking als je competitie gaat spelen

In verband met uniformiteit (uitstraling) mag de verstrekte kleding niet (zichtbaar) worden gecombineerd met andere kleding.
Bij einde van het lidmaatschap dient de kleding weer ingeleverd te worden.

Bij het in bruikleen verstrekken van de NNPV-kleding gelden de volgende afspraken:

  1. De kleding mag alleen worden gedragen bij competitiewedstrijden;
  2. De kleding dient in smetteloze staat te verkeren, het is ons visitekaartje!
  3. Bij verlies van kledingstukken kan het bestuur een passende vergoeding vragen;
  4. De kleding dient te worden ingeleverd bij beëindiging van het lidmaatschap van NNPV Tafeltennis;
  5. De afmelding van een lid kan pas plaatsvinden nadat de kleding volledig is ingeleverd, tot die tijd blijft een lid contributie verschuldigd.