Opzeggen

Opzeggen lidmaatschap: 
Kan alleen per 31 december van het lopende jaar.
Door een mail of brief aan de secretaris voor 1 december van het lopende jaar.