Invoering DWF (NTTB app beschikbaar):

NTTB mededeling d.d. 8 juni 2020:  https://west.nttb.nl/nttb-app-beschikbaar-in-appstore-en-google-play-store/

LET OP: In het najaar 2020 is het gebruik van het DWF nog een pilot naast het gebruik van papieren wedstrijdformulieren.


Historie:


Eerder heeft onze wedstrijdsecretaris een presentatie bijgewoond over het DWF.

Hij meldt:

- Bij het indienen van de teams bij de bond voor de voorjaarscompetitie heb ik aan iedereen toegang gegeven tot het DWF.
  Nu heeft ook iedereen die dit wil toegang tot TTapp.

- Alle leden krijgen in mei uitleg van de bond.

- Als ik het goed heb komt de NTTBapp op 1 juni beschikbaar.

- In het najaar 2020 is het gebruik van het DWF nog een pilot naast het gebruik van papieren wedstrijdformulieren.

In januari 2020 was het DWF (Digitaal Wedstrijd Formulier) nog uitgesteld:

https://tafeltennis.nl/competitie/pilot-digitaal-wedstrijd-formulier-start-nog-niet/